Допълнителни параметри
Във връзка с проект           
Решение относно
Взето в периода от:
до:
Списък
12345678910...
От датаОтносно проектНомер
11.04.2016 г. „Бивша поликлиника“ на бул. Иван Вазов 9, гр. Бургас, обособена част от „Транспортен диагностично-консултативен център“ – ЕООД, Бургас. № 1646
08.01.2018 г. „Бивша поликлиника“ на бул. Иван Вазов 9, гр. Бургас, обособена част от „Транспортен диагностично-консултативен център“ – ЕООД, Бургас. № 3512-П
21.04.2016 г. „Магазинно помещение – РЕП“, намиращо се на ул. Юрий Гагарин 7 в Перник, кв. Изток, обособена част от „Български пощи“ – ЕАД, София № 1651
13.02.2017 г. „Магазинно помещение – РЕП“, намиращо се на ул. Юрий Гагарин 7 в Перник, кв. Изток, обособена част от „Български пощи“ – ЕАД, София № 3487-П
07.06.2016 г. „Поземлен имот с идентификатор 35523.28.302 и сгради“, намиращи се на ул. Индустриална зона – гара Калояново, с. Калояново, община Калояново, област Пловдив, обособена част от „ВМЗ“ – ЕАД, гр. Сопот № 1658
21.04.2016 г. „Сграда за административни нужди и почивна станция“, намираща се в района на „Минерални бани“, с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград, обособена част от „Български пощи“ – ЕАД, София № 1654
24.10.2016 г. „Сграда за административни нужди и почивна станция“, намираща се в района на „Минерални бани“, с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград, обособена част от „Български пощи“ – ЕАД, София № 3469-П
21.04.2016 г. „Сграда на съобщенията“, намираща се в УПИ ІІ в кв. 8 по плана на гр. Бургас, ж.к. Изгрев, идентичен с поземлен имот с идентификатор 07079.501.119, обособена част от „Български пощи“ – ЕАД, София № 1650
24.10.2016 г. „Сграда на съобщенията“, намираща се в УПИ ІІ в кв. 8 по плана на гр. Бургас, ж.к. Изгрев, идентичен с поземлен имот с идентификатор 07079.501.119, обособена част от „Български пощи“ – ЕАД, София № 3472-П
17.03.2005 г. АВТОТЕХНИКА – ПИРИН ЕООД № 2976-П
29.05.2012 г. АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД № 1527
18.05.2005 г. АГРОПЛАСМЕНТ И ТЪРГОВИЯ ЕАД № 2995-П
12.12.2007 г. АГРОПЛАСМЕНТ И ТЪРГОВИЯ ЕАД № 3167-П
13.07.2007 г. АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА БАЗА ОСО, гр. Сопот - обособена част от "ВМЗ" ЕАД № 3135 – П
30.03.2015 г. АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС АД № 1605
16.07.2015 г. АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС АД № 3384-П
27.10.2004 г. АРТСТРОЙ ТУРС ЕООД № 2913-П
16.05.2012 г. АТУР ЕООД № 1526
11.07.2012 г. АТУР ЕООД № 1529
23.10.2012 г. АТУР ЕООД № 3278-П
12345678910...