Доклади

Информация за приватизационния процес в България към 31.12.2017 г. - презентация

 

Информация за приватизационния процес в България към 31.12.2017 година - доклад 

 

Приходи за периода 1993 г. - 2017 г., постъпили в АП, АСК, АПСК и ЦМП 

 

Отчет за изпълнение на годишния план на АПСК за 2017 година

 

Отчет за изпълнение на годишния план на АПСК за 2016 година

 

Отчет за изпълнение на годишния план на АПСК за 2015 година

 

Отчет за изпълнение на годишния план на АПСК за 2014 година

 

Отчет за изпълнение на годишния план на АПСК за 2013 година

 

Отчет за изпълнение на годишния план на АПСК за 2012 година

 

Отчет за изпълнение на годишния план на АПСК за 2011 година

 

Отчет за изпълнение на годишния план на АПСК за 2010 година

 

Отчет за изпълнение на годишния план на Агенцията за приватизация за 2009 година

 

Отчет за изпълнение на годишния план на Агенцията за приватизация за 2008 година

 

Отчет за изпълнение на годишния план на Агенцията за приватизация за 2007 година

 

Отчет за изпълнение на годишния план на Агенцията за приватизация за 2006 година

 

Отчет за изпълнение на годишния план на Агенцията за приватизация за 2005 година

 

Отчет за изпълнение на годишния план на Агенцията за приватизация за 2004 година