"Гиве консулт" ще каже колко струват БДЖ

01.4.2015 г. 11:58

До 29 юни ще бъде готова приватизационната оценка на жп превозвача

Софийската фирма "ГИВЕ Консулт" ЕООД е избрана за изготвяне на правен анализ, информационен меморандум  и оценка на 100 процента от капитала на "БДЖ Товарни превози". Това научи Клуб Z от свои източници в Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК).

Срокът за представяне на разработките е до 29 юни. След това има срок от 35 работни дни, в който АПСК трябва да каже дали ги одобрява или не. При добро стечение на обстоятелствата, реално сделката за жп превозвача ще може да започне през август, а офертите може би ще се приемат в ранната есен.

В конкурса за оценител на "БДЖ-Товарни превози" се включиха само две компании. На второ място в процедурата остана адвокатската кантора "Попов и партньори", уточниха от приватизационната агенция.

В процедурата можеха да участват кантори с поне четирима правоспособни юристи с опит в търговското право, облигационното право, вещното право и приватизацията. Поне един от екипа трябва да е работил в областта на международното частно право и/или публичното право. Освен това кандидатите трябва да са вписани в Публичния регистър на Камарата на независимите оценители в България.

Друго изискване към участниците в процедурата е да притежават опит през последните десет години в изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на търговски дружества, като на поне едно от тях балансовата стойност на активите да надвишава 40 милиона лева.

Нетната загуба на "БДЖ-Товарни превози" за миналата година е 20,908 милиона лева. Приходите на компанията за 2014 година са паднали на 132,017 милиона лева, докато година по-рано са били 138,246 милиона лева.

Обемите на превозваните товари също отбелязват нов антирекорд. Превозени са едва 8,658 милиона тона. През недалечната 2007 г. предприятието возеше над 20 милиона тона.

В същото време дълговете на "БДЖ-Товарни превози" продължават да нарастват.През миналата година те са достигнали 114,007 милиона лева, докато за 2013 г. са били 111,725 милиона лева.

Естествено намалява и собственият капитал на държавното дружество. От 79,308 милиона лева за 2013 година, само за 12 месеца той пада на 53,844 милиона лева.Именно собственият капитал е основният критерий, по който се определя реалната стойност на една компания при продажба. 

От началото на годината ситуацията се влоши допълнително. В момента частните жп превозвачи мачкат "БДЖ-Товарни превози" на всички фронтове. Техният пазарен дял вече е около 60 на сто, докато към края на миналата година се побираха само в 40%.

"В момента има небивал ръст на транзитния жп трафик, но заради неадекватното си управление само гледат мача отстрани", коментира водещ жп специалист пред Клуб Z. 

В същото време, колкото и странно да изглежда на база на резултатите на компанията, според източници на медията ни, все още има интерес към покупката "БДЖ-Товарни превози" и то от стратегически инвеститор. Компанията, готова да купи железницата е румънската "Груп Феровиар Ромън", която притежава най-голямата частна жп компания у нас "Българска железопътна компания" (БЖК). Според информацията на Клуб Z румънците са готови да купят жп превозвача, ако бъдат решени въпросите около дълговете на компанията и ако се намери решение за това как да бъде съкращаван персонала в компанията. Според жп специалисти от 3700 души персонал в БДЖ след приватизацията ще трябва да бъдат освободени поне половината.

Именно свръхперсоналът е огромен проблем за намирането на купувач. БЖК превозва 2 милиона тона товари на година само с 300 души персонал. Обемите на БДЖ са 4 пъти по-големи за миналата година, но персоналът в държавната компания е 12 пъти по-раздут.

Клуб Z