Държавата отново опитва да продаде НИТИ - Казанлък

20.4.2015 г. 11:58

Военното предприятие се предлага с начална цена 3.6 млн. лв.

Нов опит за продажба на НИТИ - Казанлък, ще направи Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК), съобщиха от ведомството. Плановете са на инвеститорите да бъде предложен целият капитал на производителя на оръжейна и отбранителна техника срещу минимална цена от 3.6 млн. лв.  Компанията има лиценз за износ и внос на специална продукция, като последно той е подновен през май миналата година. Депозитът за участие е 10% от сумата, а срокът за подаване на оферти е 17 часа на 27 юли. Конкурсната документация може да се купи срещу 2000 лв. до 4 май.

Изискванията към кандидатите

За участниците АПСК има няколко изисквания – те трябва да са производители или търговци на отбранителна продукция, юридическото лице, с което се кандидатства, да бъде на печалба за всяка от последните две финансови години. Освен това е задължително кандидат-купувачите да са получили разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво "Секретно" или удостоверение за сигурност по Закона за защита на класифицираната информация.

Няма да се допускат компании с офшорна регистрация, консорциуми, които са специално създадени, фирми в ликвидация, обявени в несъстоятелност или в производство, осъдени за банкрут. За да бъда допуснати, кандидатите трябва да нямат непогасени дългове по данъци и осигуровки, които са изискуеми. От АПСК уточняват, че няма да бъдат допускани участници, които създават дружество специално за сключване на договора за приватизация.

Няколко опита

Сегашният опит ще е поредният за продажбата на НИТИ, като според справка от АПСК досега то е предлагано три пъти, но без успех. През 2008 г. пет кандидата купиха документи за участие - "НИТИ - инженеринг", "Енергоремонт - МК", "Берета трейдинг", "Гама инвест" и "Арсенал". Тогава 100% от военната компания беше предложена за 6.1 млн. лв. начална цена, но въпреки първоначалния интерес на търга не се явиха купувачи. Впоследствие АПСК обяви процедура за нова оценка и беше изготвен отново план за продажба.

Според последния отчет на компанията в края на 2013 г. активите й се оценяват на общо 4 млн. лв., а приходите от продажби са 1.36 млн. лв., с 27% ръст за година. Печалбата е 1.13 млн. лв. при 1.56 млн. лв. за 2012 г. Причината положителният резултат да е близо до оборота са извънредните и други приходи, отчетени през двете години. В края на 2013 г. НИТИ има 1.3 млн. лв. задължения, от които основната част са данъчни и осигурителни. Всички са били със срок на погасяване 12 месеца, т.е. до края на 2014 г.

През 2011 г. НИТИ е имало едва 851 хил. лв. приходи от продажби и 10 хил. лв. печалба. Преди това за 2010 и 2009 г. компанията е отчитала загуби от съответно 123 хил. и 124 хил. лв. Според информацията на АПСК около 95% от продажбите са от износ. Предприятието ползва терени около Казанлък, които обаче през 2010 г. са отредени от съда за собственост на "Арсенал". Има и производствени сгради, лаборатории, електрическа централа, полигон заедно с оборудване и машини.

в. Капитал Daily