Областните управители искат да изземат имотите си от Агенцията за приватизация

05.3.2015 г. 17:19

От пет години местните администрации пречат на продажбите на държавно имущество като не предоставят информация

Преди пет години държавата опита да подреди по по-прозрачен начин продажбата на имотите си. Със закон сделките бяха преместени от областните управители към Агенцията за приватизация. Причината беше, че централното ведомство работи по закон и наредби, които гарантират минимален срок преди подаването на офертите, задължават ведомството да обявява публично продажбите и има писани правила за търгове. Всички тези условия могат лесно да се заобиколят от областните управители. Опитът от последните пет години показва, че администрациите по места по-скоро са саботирали закона и агенцията, като или въобще не са давали имотите си или са блокирали продажбите чрез непълни документи.

Сега натискът на областните управители е да си върнат правото да се разпореждат с имущество с оценка под 500 хил. лв., т.е. да продават почти всичко сами. Засега представителите на правителството не коментират искането.

Писмо с проблеми

За спънките досега се разбира от писмо на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК), с което "Капитал Daily" разполага. В него от ведомството посочват проблемите, с които се сблъскват при опита за продажба на държавни имоти. Писмото е изпратено до премиера Бойко Борисов, вицепремиера Томислав Дончев, министрите Лиляна Павлова, Божидар Лукарски, Владислав Горанов, до председателя на парламентарната икономическа комисия Петър Кънев, и изп. директор на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев. 

От АПСК настояват Министерския съвет да задължи областните управители в кратък срок да подадат пълна информация за всички имоти, които са публична държавна собственост, както и за тези без актове за собственост, заедно с данни кои са отдадени под наем и при какви цени и условия.

Писмото е в отговор на предложението на областния управител на Шумен Донка Иванова, която настоява отново да се върне стария режим и на централно ниво да се продават само имотите с данъчна оценка над 500 хил. лв.  Още в края на 2013 г. депутати от "Коалиция за България" настояваха за същата промяна, като аргументите и на Иванова, и на депутатите от левицата са сходни – промяната не е сработила и много малко имоти са продадени. Сега Иванова отново настоява за промяна в закона.

Пред "Капитал Daily" Донка Иванова обясни, че имотите носят много разходи на областните управления – за данъци, охрана, и идеята й е да бъдат облекчени процедурите, а продажбите да стават в по-кратък срок. Според нея 10 хил. лв. е твърде нисък праг, а областните управители могат да бъдат по-ефективни, като привлекат и инвеститори. Иванова обясни, че с предложението си продължава инициативата на бившия областен на Шумен. По думите й още през 2011 г. той е изпратил в АПСК данни за шест имота, но досега те не са продадени. Тя не отрече възможността да си сътрудничат с агенцията, но според нея областните биха се справили доста по-бързо с приватизацията при прозрачни процедури.

Неизпълнен ангажимент

От 2010 г. имотите с данъчни оценки над 10 хил. лв. трябва да се продават само от агенцията. Целта беше по-голяма прозрачност и публичност при приватизацията им, както и достигане на по-висока цена, защото се предполага, че ще се появят повече кандидати, отколкото на търг на регионално ниво.

Данните за имотите трябваше отдавна да са подадени от областните управители към АПСК, която да организира търговете. От писмото на агенцията става ясно, че много областни не са изпратили документи, или те са непълни и така сделки не може да има.

При опитите си да приватизират ненужната собственост, от АПСК са срещнали сериозни трудности. От агенцията отбелязват, че се сблъскват с редица проблеми в комуникацията и събирането на информация от областните, които управляват имотите. С проблеми е спомената и обл. Шумен, макар че Иванова отрече да пречат по някакъв начин на агенцията да продава.

Полупразният регистър

След като законът беше приет през 2010 г. областните имаха три месеца да предоставят в АПСК пълен списък на имотите – частна държавна собственост, които са под тяхно управление. Заедно с това трябваше да подадат данни за тях и документацията им. Целта е да се направи публичен регистър на всички имоти, които са частна държавна собственост и той да бъде достъпен от всички институции, обществени организации и граждани, припомнят от АПСК.

В същия тримесечен срок към документите областните е трябвало да пуснат предложенията си кои имоти да се приватизират, с всички необходими документи – актове, скици, удостоверения за данъчна оценка.

По данни от АПСК предложения са подали само 17 областни управители. Извън срока никакви данни не са получени от 11 области – София и София-област, Перник, Русе, Силистра, Велико Търново, Ловеч, Пазарджик, Кюстендил, Пловдив и Благоевград. По-късно от агенцията са получили две предложения за София-област и едно от Кюстендил. За сметка на това областният на Хасково е подал 8 имота със заповед те да бъдат отписани.

Шепа предложения за продажба

Все пак до края на миналата година е събрана и обработена получената информация, заедно с предложенията за продажби. Те са изпратени и до министерствата на регионалното развитие и финансите. Става въпрос за общо 83 предложения за продажби, получени от 21 областни управители. В много от тях са открити пропуски, което прави продажбата им невъзможна. Например за някои са липсвали пълен комплект документи, а от Перник, Видин, Враца и Шумен са предложили имоти, чиято собственост не е уредена или е споделена с физически лица, фирми и държавни институции. От Бургас, Благоевград и София-град са предложили за продажба имоти, които вече са прехвърлени на трети лица. От Пазарджик, Враца и Шумен са отделяли части от имотите след като вече са ги подали като предложени за продажба.
В някои случаи са предлагани имоти с оценки под 10 хил. лв. или такива над 500 хил. лв., които се продават по различен ред. Най-горната категория се предлагат на купувачи след решение на Министерския съвет, а най-малките си остават за приватизация от областните управители.
Агенцията е трупала финансови загуби и от напразна работа – от Бургас например са предложили вече продаден имот. Още по-фрапиращи са били предложенията от Шумен, Кърджали и Варна – имоти в защитени зони, затрупани с камъни, което не позволява адекватен оглед и оценка, както и такива, за които са започнали процедури по изземване. По Закона за държавната собственост областните управи трябва да предадат на министерство или държавна институция имотите, които използват неправомерно или вече не са им необходими.

От ведомството отбелязват, че кореспонденцията им не е довела до успех и като пример дават комуникацията си със София-град. Областният управител на столицата е предложил за продажба 24 имота, към които не е имало документи. Въпреки многократните напомняния да се изпратят, досега агенцията не е получила документите. Според писмото заради тази липса досега не са успели да се реализират четири инвестиционни намерения за София.

 

в. Капитал Daily