Избираха оценител на "БДЖ-Товарни превози"

01.4.2015 г. 11:55

Избираха оценител на "БДЖ-Товарни превози". Вчера между Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и "Гиве консулт" ЕООД, София, се сключи договор за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на 100% от дяловото участие на "Холдинг Български държавни железници" ЕАД в капитала на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД.

Срокът за изготвяне и представяне на разработките е 29 юни, след което в период до 35 работни дни АПСК трябва да се произнесе дали ги одобрява и приема. От агенцията информират, че до тази фаза от процедурата - избиране на оценител, са достигнали двама участници - Адвокатско дружество "Попов и партньори" и "Гиве Консулт" ЕООД. От АПСК обясниха за "Стандарт", че след като в предварително уточнения срок оценителят предостави в агенцията своите разработки, ще се пристъпи към избор на метод за приватизация на дружеството.

 

в. Стандарт