Информация за предстоящия неприсъствен публичен търг

01.11.2012 г. 14:26

Неприсъственият публичен търг на "Българската фондова борса – София" Ад стартира на 7 ноември и ще продължи до 21 ноември. На него ще се предложат акции от три дружества: 100% от "Артур" ЕООД, Смолян, 100% от "Ира-Комерсиал" ЕООД, Бургас, и 0.15% от капитала на "Техноресурс" ООД, Горна Оряховица,

Информационните меморандуми на дружествата, които включват и проект на договор за продажба на дялове, могат да бъдат разглеждани в сградата на АПСК. Заинтересуваните имат възможност да закупят меморандума срещу заплащане.

Списъкът с дружествата за приватизация посредством НПТ и техните параметри може да бъде намерен на официалната страница на борсата на следния адрес:

http://download.bse-sofia.bg/others/SpisakNPT18.xls

Информационните меморандуми на дружествата могат да бъдат намерени на:

http:/download.bse-sofia.bg/NPT/

http:/download.bse-sofia.bg/NPT/

Пресслужба

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол