АП обяви публичен търг с явно наддаване за продажбата на “Хотел”, гр. Сопот

03.6.2008 г. Агенцията за приватизация обяви публичен търг с явно наддаване за продажбата на “Хотел”, гр.Сопот, обособена част от “ВМЗ” ЕАД, гр.Сопот.“Хотел”, гр.Сопот е разположен в кв.24 по регулационния план на града, върху терен, собственост на "ВМЗ" ЕАД в размер на 1 020 кв.м. Представлява незавършено строителство - реконструкция на жилищен блок - общежитие в хотел. Четириетажна масивна сграда със застроена площ 456 кв.м. и сутерен разположен на 1/3 част от етажа.Началната тръжна цена е 700 000 лева, а стъпката на наддаване – 50 000 лева. Депозитът за участие в търга е в размер на 150 000 лева.Цената на тръжната документация е 1000 лева и може да се закупи от Агенция за приватизация в стая 411 до 19.06.2008г. Търгът ще се проведе в 14.00 часа на 23.06.2008г. в сградата на АП. Срокът за подаване на предложения за участие в търга е до 14.00 часа на същия ден.

Агенция за приватизация

Пресслужба