АП подписа договора за продажбата на “Център за нови стоки и мода” ЕООД

07.1.2009 г. Днес в Агенцията за приватизация беше подписан договора за приватизационна продажба на 100% от капитала на “Център за нови стоки и мода” ЕООД”, гр. София /ЦНСМ/ между агенцията и г-жа Йовка Томова, физическо лице, като купувач. Припомняме Ви, че на 25 ноември 2008 година г-жа Томова спечели търга с явно наддаване с предложена цена от 1 200 000 лева.Цената по договора ще се заплаща чрез банков превод по сметка на АП по следния начин: 50% в лева - в деня на подписване на договора, а останалата част – в срок до 20 календарни дни, като за нея се допуска плащане с всички допустими от закона непарични платежни средства

Агенция за приватизация

Пресслужба