На 16 март стартира неприсъствен публичен търг, който ще се проведе на “Българска фондова борса-София” АД

06.3.2015 г. 14:00

На търга се предлагат за продажба 8495 дяла, представляващи 100% от капитала на “РУСАЛКА“ ЕООД, гр. Варна.

Параметрите, при които ще се търгува Дружеството могат да бъдат намерени на официалната страница на “Българска фондова борса – София“ АД на следния адрес:

http://download.bse-sofia.bg/others/SpisakNPT19.xls

 Информационният меморандум на Дружеството може да бъде намерен на:

 

 http://download.bse-sofia.bg/NPT/

Крайната дата на търга е 27 март.   

 

Пресслужба

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол