2 фирми закупиха документация за участие в конкурса за продажбата на “ТОПЛОФИКАЦИЯ ШУМЕН” ЕАД

10.9.2008 г. 2 фирми закупиха документация до изтичането на крайния срок за участие в конкурса за продажбата на 100% от капитала на “ТОПЛОФИКАЦИЯ ШУМЕН” ЕАД, гр.Шумен. Това са:1. “ТЕЦ Марица 3”АД, гр.Димитровград;2. “Далкия България”ЕАД, гр.София. * * *Закупилите конкурсна документация имат право да продължат в следващия етап на конкурса.Крайният срок за подаване на оферти е 24 Октомври 2008г.

Агенция за приватизация

Пресцентър