Надзорният съвет на АП одобри проекта на договор за продажбата на 70% от “Параходство Български морски флот”ЕАД

02.7.2008 г. Надзорният съвет на Агенция за приватизация одобри двустранно парафирания проект на договор от 17 юни 2008г. за приватизационна продажбата на 70% от капитала на “Параходство Български морски флот”ЕАД, гр.Варна между Агенцията за приватизация и “Кей Джи Маритайм Шипинг”АД, гр.София.Предстои одобрението на договора и от Министерски съвет.*** Припомняме Ви, че купувача декларира готовността си при получено одобрение от Надзорния съвет на АП и от Министерски съвет да заплати изцяло цената по сделката.

Агенция за приватизация

Пресцентър