АП обяви търг с явно наддаване за продажбата на 85.22% от капитала на “Булгарплод - Експорт” ООД

27.5.2008 г. Агенцията за приватизация обяви публичен търг с явно наддаване за продажбата на 85.22 % от капитала на “Булгарплод-Експорт” ООД, София.Предметът на дейност на “Булгарплод-Експорт” ООД е производство, заготовка, изкупуване на всички видове селско-стопански стоки; внос и износ на всички видове пресни и преработени плодове и зеленчуци, пулпове, диворастящи плодове и цветя и други, пресни и преработени цитрусови и други южни плодове, концентрати от южни плодове, зеленчуци и други, всички видове деликатесни и диетични храни, млечни произведения, гроздови и плодови вина, тютюн и цигари, посадъчни материали, торове и химикали, петрол и петролни деривати, както и на амбалажни и спомагателни материали, резервни части за оранжерийните и консервни предприятия и заводи. Началната тръжна цена е 1 100 000 лева, а стъпката на наддаване – 50 000 лева. Депозитът за участие в търга е в размер на 200 000 лева.Цената на тръжната документация е 2000 лева и може да се закупи от Агенция за приватизация в стая 405 до 26 юни 2008г. Срокът за подаване на предложения за участие в търга, както и самият търг ще се проведат в 14.00 часа на 1.07.2008г. в сградата на АП.

Агенция за приватизация

Пресслужба