5 големи искат "Топлофикация-София"

04.1.2008 г. - Г-н Николов, и тази година мина под знака на малък брой реализирани сделки?- Да, така е. Това обаче не е повод за негативни изводи. За поредна година показахме, че дори и с по-малък брой сделки, постигнахме финансовия резултат, който си бяхме поставили като цел – 303 млн.лв. Какво спъва приключването на приватизационния процес?- Ако има нещо, което не успяхме да постигнем за пълното изпълнение на поставените цели, е броят на сделките за мажоритарни пакети. Бяхме набелязали 20, а реално са 10. Причините са комплексни, могат да се търсят и в нашата работа, но в голяма степен са свързани и с неголемия ресурс от компании, с който разполагаме. Често по проектите има правни въпроси за изясняване, най-вече със собствеността на активите, със съдебни спорове. Такъв например беше случаят с "Топлофикация-Пловдив". След подписването на сделката възникна проблем с договор с холандската държава за продажба на емисии, по който нямаше изпълнение. Не беше предоставена информация, че това може да доведе до претенции и неустойки между 4 и 6 млн. евро. Подобни ситуации са в състояние да спрат една сделка.- Имаше ли такъв риск за пловдивската топлофикация?- Да, макар че не беше ясно артикулиран. След като решихме този случай, инвеститорът сподели, че в деня преди окончателното вземане на решение между членовете на борда се е дебатирало дали да не се оттеглят от сделката. - Решението за промяна на забранителния списък се забави няколко месеца. Къде стои факторът политическа воля?- МС вече взе подобно решение, оттук нататък промяната е в правомощията на Народното събрание. Изваждането на дружества от този списък ще даде възможност да се работи по още сделки. От гледна точка на общия приватизационен процес подобни решения трябва да се вземат по целесъобразност - по-скоро икономическа, отколкото политическа. В предишните периоди външнополитическите фактори също имаха много силно влияние върху вземането на решения - кои държавни предприятия да се приватизират и какъв да е общият им обем. Сега вече България може да преценява само на базата на икономическата необходимост кои дружества и как да се приватизират.- Има ли риск за сделката за БМФ?На този етап няма. Решение дали ще има сделка ще вземе Министерският съвет след като оцени окончателната оферта. Тя все още не е представена в агенцията.Консорциумът, който бе допуснат до финалния етап, демонстрира желание за успешно приключване. За нас е важно дали направеното предложение от инвеститора ще е гаранция за изпълнение на целите на стратегията. Ако е така, няма да има пречки пред сделката. До този момент не сме информирани за големи разминавания между първоначалните очаквания и предоставената информация. Но БМФ е голямо дружество, има огромен обем от договори и всеки от тях може да създаде проблем или да бъде оценен като рисков фактор. От друга страна последните месеци се извършва изваждане и прехвърляне на неоперативните активи на дружеството, тъй като все пак процедурата е за продажба на флота като бизнес.- Кога очаквате да приключи сделката?- Ние очакваме оферта през месец януари. Според разчетите ни приватизационната процедура трябва да бъде финализирана между първото и второто тримесечие на 2008 г. Факторът време обаче не е най-важният. За да има нормална сделка, трябва инвеститорът да е убеден и спокоен, когато взема крайното решение като цена. Ще осигурим времето, което е необходимо, но след това ще настояваме за бърз преговорен процес. Важно е приватизацията на БМФ да приключи в кратък период, за да се използва благоприятният международен пазар в момента. - Какво ще е съдбата на ТЕЦ "Бобов дол"?- Убеден съм, че през 2008 г. тецът ще бъде приватизиран независимо от съдебните процедури, които в момента не ни дават възможност да започнем нова сделка. Ще съм доволен, ако при насрочване на следващото дело съдът оцени времето като важен фактор. На 1 януари ще бъде изключен един от блоковете, което означава, че тецът влиза в следваща фаза от развитието си.- И дори на тази фаза очаквате инвеститорски интерес?- Надяваме се, че ще има, но не можем да очакваме цената на сделката да не отразява тези факти. За държавата и работещите там е важно сделката да осигури възможности за инвестиции в останалите блокове. Борбата да се запази "Бобов дол" ще е много тежка. - Преди време енергийният министър Петър Димитров лансира идеята мини "Бобов дол" и тецът да се приватизират в пакет. Възможно ли е това?- Можеше да се случи преди предходната процедура и ако не бяха взети решенията за отдаване под наем на мините и последващото предоставяне на концесия. - Министър Димитров ви е възложил да изпратите писмо до Столичния общински съвет за ускоряване на процедурите около продажбата на софийската топлофикация. Сторихте ли го вече?- Писмото е изпратено. То има за цел да постави въпроса за етапа, на който се намира процедурата. Преди повече от година работната група реши да бъде избран консултант, който да предложи варианти на стратегии за приватизация. Не сме информирани да е започнал такъв процес. - Само на общината ли е възложен той?- Такова бе решението на работната група, в която имаше представители и на двамата акционери. Забавянето на този процес може единствено да създаде трудности пред една следваща процедура и ще води до много по-лош краен резултат. Задълженията, основно към "Булгаргаз", продължават да се увеличават. Нашите прогнози са, че през този сезон дългът ще нарастне и общата маса на задълженията ще започне да създава рискове по нормалното им обслужване. Това ще се отрази на цената и може да доведе до оттегляне на част от инвеститорите.- Има ли голям интерес?- Към момента интерес има от едни от най-големите енергийни компании в Европа и Русия. Това са "Газпром", Далкия, ЧЕЗ, "Фортум" (собственост на финландската държава, бел.ред.), "Газ дьо франс". - И съществува въпреки скандала?- Интерес е заявяван пред нас винаги, когато тези компании са посещавали страната. Броят на инвеститорите е по-голям от преди 2 г. Това е благоприятно и трябва да се използва. Енергийният сектор у нас продължава да е водещ в инвеститорските проекти, коннюктурата е благоприятна и може да се постигне възможно най-добър резултат. Това не означава само оптимална цена, но и ангажимент за инвестиции. Пред нас са представени проекти за централи, реализирани от инвеститорите, които са сред на най-добрите технологични постижения в тази област. Скандалът не се е отразил в посока да се откажат кандидати, но е станало ясно, че управлението не отговаря на нормалните разбирания. - Как държавата ще мотивира инвеститорите обаче?- С ясно решение, че топлофикацията трябва да се приватизира без да се отлага, прозрачна и честна процедура Контекстът на въпроса предполагам е свързан с цените

Догодина приключваме с раздържавяването

в."24 часа"

Вяра Иванова