Ще питаме ДАНС и КФН за приватизацията на Централния депозитар

05.5.2015 г. 10:31

Скоро ще стартира процедура за "Овча купел" и "Военно издателство", казва Емил Караниколов

Кои са големите дружества, които предстои да бъдат обявени за приватизация и кои се очаква да бъдат големите сделки през тази година, попитахме Емил Караниколов, шеф на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол /АПСК/

 

АДИС влиза в забранителния списък
Трима кандидати за оценители на БФБ
Има интерес за НИТИ, петима купиха документи

 

- Г-н Караниколов, Комисията за финансов надзор /КФН/ изрази становище, че ще има рискове Централният депозитар да се приватизира заедно с Българската фондова борса. Как реагирате на това?

 

- По искане на Надзорния съвет на АПСК беше подготвено писмо до КФН, с което искаме становище дали би имало проблем, ако извършим приватизационна процедура в пакет на БФБ и Централен депозитар, каквото по принцип беше намерението ни. Питането ни беше провокирано от възможността двете финансови институции да бъдат закупени от един инвеститор, който би станал мажоритарен собственик както на фондовата борса, така също и на Централен депозитар. Такава хипотеза съществува, тъй като ние предлагаме пакет от около 43% от Централния депозитар, но в същото време БФБ се явяват акционер в депозитара с около 7%. Искам да благодаря на колегите от КФН за изключително обширния и коректен отговор, който получихме. Неговата първа част се отнася за БФБ - София. Според комисията, съгласно законодателството, участниците в приватизационна процедура за фондовата борса трябва да бъдат сертифицирани от тях. Тоест без тяхно съгласие определени участници няма да могат да участват. Това не е пречка, защото и в критериите, които бяхме подготвили, в старта на предходната приватизационна процедура търсихме най-авторитетните и крупни инвеститори като немската борса, австрийската борса и други големи. Във втората част от отговора на КФН, се анализира евентуална приватизация на Централния депозитар. В него се казва, че това може да е неблагоприятно за финансовата система на страната. Ето защо към момента в програмата за приватизация на АПСК за тази година е включена само БФБ. Що се отнася до раздържавяването на Централен депозитар, Надзорния съвет реши да се изпрати запитване до ДАНС, като органът, който отговаря за националната сигурност на страната, а в случая и за финансовата. Очакваме тяхното становище и на базата на отговорите и на двете институции (ДАНС и КФН), Надзорният съвет ще реши дали въобще Централен депозитар ще влезе в програмата. На този етап агенцията продължава работата си единствено по приватизацията на БФБ, където искаме да привлечем изключително големи и сериозни инвеститори и мисля, че в такъв случай няма да има опасения, касаещи финансовата система. При всяко положение ще спазим закона и това КФН да одобри участниците, които ще бъдат допуснати в конкурсната процедура.

 

Към момента имаме стартиран конкурс за изготвяне на оценка, правен анализ и информационен меморандум на държавното участие от 50,0542% от капитала на БФБ. Трима участници са подали своите оферти и сме изпратили към тях писма за разяснения. Срокът за получаване на отговорите им е 8 май, след което комисия ще изготви мотивиран доклад с предложение за класация и ще обявим избрания оценител. В общи линии и тримата участници, подали оферти, са предложили срок за изготвянето на разработките си около 20 работни дни, така че се надявам в близко бъдеще те да са факт.

 

- В забранителния списък ли е вече "АДИС ЕООД"?

 

- В момента тече парламентарна процедура за включване на АДИС в т.нар. "Забранителен списък" към закона за приватизация. Ако мине и на второ четене в пленарна зала - дружеството няма да може да бъде раздържавено. Ние не възразяваме. Досега "АДИС" не беше в забранителния списък. Едновременно с това принципалът - министърът на външните работи, е против приватизацията му. По закон обаче всяко дружество, което не е в забранителния списък, е с открита процедура за приватизация и ние го включваме в плана си за работа. Законът обаче не забранява продажбата на обособени части от дружество, което е в Приложение 1 към ЗПСК. В подобна ситуация трябва да има предложение от съвета на директорите на конкретното дружество до съответния ресорен министър, последвано от съгласие и предложение на министъра до агенцията. Едва тогава ние можем да пристъпим към продажба на въпросните обособени части.

 

На последното си заседание Надзорния съвет на АПСК възложи на Изпълнителния съвет да подготви проект на доклад от името вицепремиера Томислав Дончев с предложение за изваждане на около 11 обекта - обособени части от АДИС, които по своя смисъл са търговски обекти и евентуалната им продажба няма да повлияе негативно на дейността на дружеството. Те ще бъдат предложени за раздържавяване, като целта от една страна е осигуряването на свежи приходи в бюджета, а от друга, ако министърът на външните работи и МС решат, част от парите могат да бъдат оставени в дружеството и да се инвестират в реновиране на остарялата материална база. Предложените обособени части са търговски имоти, повечето големи магазини в София, така че очакваме сериозен интерес на тръжните процедури, ако се реши да се предприеме подобна стъпка.

 

- Аналогична е ситуацията и с дружеството "Аудиовидео Орфей". Как се процедира там?

 

- Очакваме в най-скоро време и то да влезе в "забранителния списък". Ако обаче от министерството на културата преценят, че е необходим свеж финансов ресурс, могат да ни предоставят за продажба активи на "Аудиовидео Орфей", а приходите да се върнат в дружеството и съответно то да ги инвестира целесъобразно.

 

- Как тече процедурата за приватизацията на "БДЖ-Товарни превози"?

 

- На този етап имаме избран оценител, за който текат 60-те работни дни за изготвяне на оценката, правното състояние и информационния меморандум. Знам, че са проведени вече срещи с ръководството на "БДЖ-Товарни превози". Чакаме да получим документацията и на базата на нея ще преценим как да процедираме по-нататък. Рано е да се говори за евентуален инвеститорски интерес, защото предполагам, че всички потенциални купувачи изчакват оценката на дружеството, за да отправят към нас конкретни запитвания и намерения.

 

- Кое е следващото дружество, което предстои да пуснете за приватизация?

 

- Съвсем скоро възнамеряваме да стартираме приватизационната процедура за "Овча Купел" ЕООД и "Военно издателство". Работим и по оценката на "Монтажи" и държавното участие в "Пловдивския панаир".

 

- Скоро обявихте конкурс за приватизацията на дружеството от военно-промишления комплекс "Нити Казанлък" ЕАД. Какво смятате за критиките, които отправят от БСП към министър Лукарски - че се продава печеливша фирма?

 

- Когато имаме шанса да предложим за продажба печелившо дружество това означава, че в проекта на договор ние можем да заложим определени ангажименти към бъдещия собственик. В момента по разпореждане на министъра на икономиката в процедурата за "НИТИ Казанлък" залагаме задължителното условие за запазване нивото на трудова заетост в дружеството. И нещо по-важно - ще има и задължение за инвестиции. В крайна сметка "НИТИ" не е структуроопределящо предприятие за българската икономика. Хубаво е някои политици да бъдат по-последователни и принципни в своите позиции. По време на кабинета "Орешарски" "НИТИ" също беше в програмата за приватизация. Тогава никой от правителството, в това число и от БСП, нямаше нищо против раздържавяването му. Те би трябвало да знаят, че дружеството е излязло на печалба, тъй като са погасени по давност вземания на НАП към него. За последните 2 г. НИТИ са се разделили с около 115 хил. кв. метра в следствие на дела, които са загубили. Изрично сме заложили минимална цена, под която агенцията няма да разглежда оферти. Има интерес за НИТИ, вече са закупени пет конкурсни документации. Когато има интерес и то не е само от един купувач, мисля, че по никакъв начин не можем да бъдем обвинявани, че продаваме евтино.

 

- АПСК вече няма да има право да налага ипотеки или обезпечителни мерки при приватизационни договори, по които има неизпълнени в срок задължения, с отмяна на параграф 8 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Как оценявате това решение? Какво ще се случи със заварените дружества?

 

- Имало е закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (ЗППДОП). По-късно той е отменен изцяло и се приема нов закон за приватизация и следприватизационен контрол. През 2006 г. се констатира, че реално поетите ангажименти по приватизационните договори, и то за най-големите приватизационни сделки, не се изпълняват. През същата година този пропуск е саниран, но обръщам внимание - пропускът в договорите е поправен със закон. И е казано - в случай, че купувачът не си изпълни ангажиментите, агенцията да блокира активи на приватизираното дружество, в това число и на сключените сделки по ЗППДОП. Агенцията тогава е предприела действия и са наложени около 500 ипотеки заради неизпълнение на клаузи по различни приватизационни договори. Тогава се приема и текст в закона, който казва: в случай, че оттук нататък се сключат приватизационни сделки, АПСК може да прави договорени ипотеки. Тоест преди да сключим приватизационния договор, ние казваме - вие поемате ангажимент, моля обезпечете го. Ако не желаете, няма да сключим договор и това е може би най-работещият механизъм. Реално с параграф 8 сме се опитали да поправим пораженията от зле осъществения преди години следприватизационен контрол. Тук вече юристите много спорят дали това е било правилно или не. Наред е законодателната власт. Нека тя ясно да се произнесе. Според нас би било добре ако бъде отменен параграф 8 да има преходна норма, която да казва - всички изпълнителни производства, които са започнати досега, да се довършват по досегашния ред. Тепърва ще видим каква ще е съдебната практика. ЕК има становище, че параграф 8 не би следвало да противоречи на европейските директиви. Хубавото е, че до голяма степен той вече си е свършил своето положително действие. Събрани са доста големи суми във връзка с неспазени приватизационни договори.

 


в. Стандарт