Само за месец АПСК реализира 6 приватизационни продажби на обща стойност 302 389 лв.

04.7.2016 г. 09:28

През месец юни Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол сключи общо 6 договора за продажба на 3 броя обособени части от „Български пощи“ ЕАД, 2 броя имоти – частна държавна собственост, подадени за продажба от областните управители на Габрово и Сливен, както и 1 миноритарен пакет акции от капитала на „Сортови семена-Благоевград“ АД. Общата цена по тези договори е в размер на 302 389 лева.

През месец юни в Агенцията бяха проведени успешно още и два публични търга с явно наддаване за продажба на имоти – частна държавна собственост, с предоставени права на управление на областните управители на областите Шумен и Бургас. Достигната е продажна цена за тези обекти общо в размер на 177 480 лева. Предстои подписване на приватизационни договори.

Пресслужба

АПСК