АПСК продаде 5 имота – частна държавна собственост на обща стойност 470 952 лв.

11.5.2016 г. 15:29

Само до края на този месец предстои продажбата на още 7 обекта 

 Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол сключи общо 5 договора за продажба на имоти – частна държавна собственост, с данъчна оценка над 10 000 лв., подадени за продажба от областните управители.

 През последните два месеца в агенцията бяха проведени успешно публични търгове с явно наддаване за имоти в Пловдив, Русе и Смолян, като само за обекта в Смолян достигната тръжна цена, на която бе сключен договорът е 226 440 лв.

 До края на месец май предстоят още 7 публични търга с явно наддаване, като подробна информация за самите процедури и начина на участие може да откриете на официалната страница на АПСК, в рубриката „Спешни проекти“.

Пресслужба

АПСК