АПСК стартира отново процедурата за продажбата на самостоятелен обект (магазин), намиращ се на ул. „Александровска“ № 97 в гр. Русе

14.5.2016 г. 13:02

Обектът за втори път се продава на публичен търг с явно наддаване

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол стартира нова процедура за продажбата на самостоятелен обект (магазин) с идентификатор 63427.2.3940.7.23, с площ 14 кв. м, намиращ се на ул. „Александровска“ № 97,  гр. Русе, обособена част от “Български пощи” ЕАД, гр. София.

Методът за продажба ще е публичен търг с явно наддаване, а пълни подробности за процедурата и начина на участие може да откриете на официалната страница на ведомството в рубриката „Спешни проекти“.


Пресцентър

АПСК