Информация за хода на приватизационната процедура за Дипломатически клуб „Бояна“, обособена част от АДИС ЕООД, София

28.9.2016 г. 13:41

Уважаеми колеги, предоставяме ви информация във връзка с хода на процедурата за приватизацията на  Дипломатически клуб „Бояна“, обособена част от АДИС ЕООД, София.

 Спечелилият търга „Ексклузив Уеб Дизайн“ ЕООД, Стара Загора внесе в срок две декларации - за произхода на средствата по ЗПСК и по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

 Междувременно в Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) постъпи писмо от Националната агенция по приходите (НАП) с искане за предоставяне на информация и документи, касаещи целия ход на приватизационната продажба, включително и двете декларации, посочени по-горе.

 До края на работния ден АПСК ще окомплектова и внесе в НАП исканите документи.

 Обръщаме внимание, че именно НАП е органът, който може да извърши проверката и да направи компетентна преценка.

Пресслужба

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол