30-ят централизиран публичен търг ще се проведе в периода

22.1.2013 г. 14:40

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол /АПСК/ ще предложи акции от 17 дружества за продажба на 30-я централизиран публичен търг, който ще се проведе на “Българска фондова борса-София” АД.

 

В рамките на търга ще бъде предложен за продажба пакети от дружества като “ВМТ Орбита” АД, “БДЖ Трансимпекс” АД, “Свободна безмитна зона - Бургас” АД, “Свободна зона - Свиленград” АД, “Транзитна търговска зона” АД, Частно акционерно дружество “Зографски” и др.

 

Информационните меморандуми на дружествата могат да се разглеждат в сградата на АПСК от 9.00 до 17.00 часа, всеки работен ден от датата на обнародване на тръжното обявление в Държавен вестник до крайната дата за провеждане на централизирания публичен търг. В този срок желаещите могат да закупят и екземпляр от Информационнeн меморандум за предлаганите дружества.

 

Началната дата на предлагането на пакетите от акции на централизирания публичен търг е 30 януари 2013г., а крайната – 11 февруари 2013г.

 

            Дружествата ще се продават на сегмент “Централизиран публичен търг” на “Приватизационен пазар” на “Българска фондова борса София” АД.

 

 

Списъкът с дружествата, които ще бъдат предложени в рамките на 30-ия централизиран публичен търг, можете да откриете на Интернет-страницата на Агенция за приватизация и следприватизационен контрол.

Пресслужба

АПСК