Надзорен съвет

М.  Владов
Член на Надзорния съвет на АПСК

 

С. Съдкъев

Член на Надзорния съвет на АПСК

 

Д. Бъчваров
Член на Надзорния съвет на АПСК

Електронна поща:
dimitur@priv.government.bg

 

Р. Статков
Член на Надзорния съвет на АПСК


О. Иванов

Член на Надзорния съвет на АПСК

Електронна поща:
orlin.ivanov@priv.government.bg

Орлин Вилхелм Иванов е роден на 29.03.1962 год. Завършва висшето си образование в СУ "Климент Охридски" гр. София, през 1988 г., сп. "Право".

От 1994г. е адвокат към Софийска адвокатска колегия.
От 2003г. е общински съветник и зам. председател на СОС.
От 2007г. е председател на Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика към СОС.
От 2007г. член на съвета за управление на Столичен общински приватизационен фонд.
От 2008г. член на Централната избирателна комисия за европейски парламент.
От 2008г. член на Централната избирателна комисия за национален парламент.