Сектори

 

 

Венета Начева Начева

"Връзки с обществеността"

Телефон:
+ 359 297 01 644, факс: + 359 297 01 677
Електронна поща:
veny@priv.government.bg

 

 

Пламен Василев Георгиев

"Информационно обслужване"


Електронна поща:
plamen@priv.government.bg