Отдели

Гергана Славчова Михайлова

Началник отдел "Правна подготовка на приватизационните договори"

Телефон:
+ 359 29701 697
Електронна поща:

 

В. Софрониева

Началник отдел "Процесуално представителство"

Телефон: 
+ 359 29701 624
Електронна поща: