Други

Мирослав Лазаров Брайчев

Завеждащ "Архив"

Телефон:
+ 359 2 9701 687

 

Йорданка Борисова Димитрова

Деловодство

Телефон:
+ 359 2 9701 678

 

Веселин Марков Йорданов

Служител по сигурността на информацията

Телефон:
+ 359 2 9701 695