Изпълнителен съвет

П. Александрова

 Изпълнителен Директор

Телефон:
+ 359 2 97 01 600, факс: + 359 2 97 01 682
Електронна поща:
palexandrova@priv.government.bg

 

П. Петров

Заместник изпълнителен директор

Телефон:
+359 297 01 602
Електронна поща:
p_petrov@priv.government.bg

 

Б. Момерин

Заместник изпълнителен директор

Телефон:
+ 359 29701 605
Електронна поща:
bmomerin@priv.government.bg