Структура

 

Ръководните органи на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол са Изпълнителният съвет и Надзорният съвет. Структурата на Агенцията включва пет дирекции и два отдела.