АПСК продава на търг три недвижими имота в Стара Загора

21.11.2018 г. 15:34

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол обяви публични търгове с явно наддаване за продажбата три поземлени имота – частна държавна собственост в Стара Загора

 На 3 декември 2018 г. от 11.00 часа ще е търгът за продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост с площ 1 437 кв. м, намиращ се в кв. „Три чучура - север“ гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора.

 Началната тръжна цена, на която ще стартира наддаването за имота е 160 000 лева (без вкл. ДДС), а стъпката на наддаване – 10 000 лева (без вкл. ДДС),. Депозитът за участие е в размер на 20 000 лева (без вкл. ДДС).

 Цената на тръжната документация, е 500 лева и може да бъде закупена в срок до 26 ноември 2018г. в стая 414 на АПСК.

Имотът разположен в източната част на кв. „Три чучура - север“, гр. Стара Загора с лице на ул. „Никола Икономов“, срещу бл. 80. Кварталът е застроен предимно с панелни блокове. Имотът попада в урбанизирана територия с изградена инженерна инфраструктура. Достъпът се осъществява чрез път с трайна настилка..

Поземленият имот представлява празен, незастроен терен. Намира се в урбанизирана територия с изградена инженерна инфраструктура.

 

* * *

На 6 декември 2018 г. от 11.00 часа ще е търгът за продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост с площ 16 627 кв. м, намиращ се на ул. „Старозагорска“, с. Старозагорски бани, общ. Стара Загора.

 Началната тръжна цена, на която ще стартира наддаването за имота е 765 000 лева (без вкл. ДДС), а стъпката на наддаване – 20 000 лева (без вкл. ДДС),. Депозитът за участие е в размер на 100 000 лева (без вкл. ДДС).

Цената на тръжната документация, е 500 лева и може да бъде закупена в срок до 3 декември 2018г. в стая 414 на АПСК.

Имотът се намира в най-източната част на с. Старозагорски бани, срещу пансион „Люляк“. Населеното място е известно с минералните си извори и с едноименния национален курортен комплекс Старозагорски минерални бани. Разположен Е в урбанизирана територия с изградена инженерна инфраструктура. Достъпът се осъществява чрез път с трайна настилка, главен път  гр. Стара Загора – с. Старозагорски бани.

* * *

На 3 декември 2018 г. от 14.00 часа ще е търгът за продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост - поземлен имот с площ 91,105 дка в землището на с. Верен, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора

Началната тръжна цена, на която ще стартира наддаването за имота е 345 000 лева (без вкл. ДДС), а стъпката на наддаване – 20 000 лева (без вкл. ДДС),. Депозитът за участие е в размер на 60 000 лева (без вкл. ДДС).

 Цената на тръжната документация, е 500 лева и може да бъде закупена в срок до 30 ноември 2018г. в стая 414 на АПСК.

 Имотът представлява бивше селскостопанско летище, което през последните години не се ползва по предназначение. Имотът е разположен извън урбанизирана територия и достъпът до него се осъществява чрез път без трайна настилка.

До участие в търга не се допускат: консорциуми, офшорни дружества;  лица, които имат просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица, обявени в несъстоятелност или са в производство за обявяване в несъстоятелност; както и лица, осъдени за банкрут.

 

Пресслужба

АПСК

Новини