АПСК продаде 6 имота – частна държавна собственост с общ финансов ефект от 364 000 лв.

27.3.2018 г. 09:52

През месец април предстои продажбата на още 4 обекта 

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол проведе шест успешни търга с явно наддаване за продажба на имоти – частна държавна собственост, предложени за продажба от областните управители. 

В рамките на този месец в агенцията бяха продадени имоти в Пазарджик, Кърджали и Сливен, с общият финансов ефект на стойност 364 000 лв. /без вкл. ДДС/.

През следващия месец април предстоят още 4 подобни публични търга с явно наддаване в Кърджали, Шумен и Пазарджик, като подробна информация за самите процедури и начина на участие може да откриете на официалната страница на АПСК, в рубриката „Спешни проекти“.

* * *

На 26 март 2018г. се проведоха две наддавания за продажбата на съседни поземлени имота – частна държавна собственост в Сливен. Те бяха продадени за общо 141 000 /без вкл. ДДС/ на Панайот Георгиев – физическо лице.

На 22 март 2018г. се проведе търга с явно наддавана за продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с площ 318 кв.м, намиращ се на ул. „Димчо Дебелянов“ в Пазарджик, обл. Пазарджик ведно с построената в него сграда със застроена площ 158 кв.м.

Тръжната процедура беше спечелена от „Актуал Глас“ ЕООД на цена от 30 000 /без вкл. ДДС/. 

На 21 март 2018г. се проведе публичния търг с явно наддаване за продажбата на поземлен имот – частна държавна собственост с площ 1 779 кв. м, намиращ се в Промишлена зона - изток, гр. Кърджали, обл. Кърджали.

Достигнатата тръжна цена е 85 000 лв.  /без вкл. ДДС/, а купувач е   “МН КАР-2“ ООД, гр. Кърджали.

Също на 21 март 2018 г. успешно приключи и търга за продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост с площ 918 кв. м, намиращ се на ул. Стефан Караджа, кв. Промишлена зона, гр. Сливен, обл. Сливен

В наддаването се включиха четирима участника. Панайот Георгиев – физическо лице предложи най-висока цена в размер на 76 000 лв.

На 6 март 2018г.се проведе  публичния търг с явно наддаване за продажбата на поземлен имот с площ 7 849 кв.м, намиращ се в местност „Кая Алтъ“, сл Груево, общ. Момчилград, обл. Кърджали.

Достигнатата тръжна цена е 30 000 лв. /без вкл. ДДС/, а купувач е “ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД,  с.Груево.

Пресслужба

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол

Новини