АПСК предлага акции от 11 дружества на 41-и централизиран публичен търг

21.11.2018 г. 15:36

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол /АПСК/ ще предложи за продажба акции от 11 дружества на 41-и централизиран публичен търг, който ще се проведе на “Българска фондова борса-София” АД.

В рамките на търга ще бъдат предложени за продажба пакети от дружества като“Галатекс” АД, гр. Варна;  „Булмикс Интернешънъл“ АД, гр. София; „Трейс-Ипома“ АД, гр. София; „Мототехника-1“ АД, гр. София;  “Хентш” АД, гр. София  и др.

Пакети от 8 дружества ще се предлагат срещу непарични платежни средства, а 3 дружества – с лева.

Началната дата на предлагането на пакетите от акции на централизирания публичен търг е шестият работен ден от датата на обнародване на тръжното обявление в Държавен вестник, а крайната – 14 работни дни от обнародването.

      Централизираният публичен търг ще се проведе на “Приватизационен пазар”, сегмент “Централизиран публичен търг” на “Българска фондова борса – София”АД. 

Списъкът с дружествата, които ще бъдат предложени в рамките на 41-я централизиран публичен търг, можете да откриете на Интернет-страницата на Агенция за приватизация и следприватизационен контрол, а също и на сайта на БФБ.

Пресслужба

АПСК

Новини