АПСК продаде 3 имота – частна държавна собственост с общ финансов ефект от 150 000 лв.

10.4.2018 г. 14:12

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол проведе три успешни търга с явно наддаване за продажба на имоти – частна държавна собственост, предложени за продажба от областните управители.

В рамките на този месец в агенцията бяха продадени имоти в Пазарджик, Кърджали и Крумовград, с общ финансов ефект на стойност 150 000 лв. /без вкл. ДДС/.

Подробна информация за самите процедури и начина на участие може да откриете на официалната страница на АПСК, в рубриката „Спешни проекти“.

* * *

На 2 април 2018г. се проведе търгът с явно наддаване за продажбата на поземлен имот – частна държавна собственост с площ 1249 кв. м. в Промишлена зона – изток, гр. Кърджали. Той беше продадени за 50 000 /без вкл. ДДС/ на Рамис Мюмюн – физическо лице.

На 3 април 2018г. се проведе публичния търг с явно наддаване за продажбата на поземлен имот – частна държавна собственост с площ 2 193 кв. м, намиращ се в с. Вранско, общ. Крумовград, обл. Кърджали.

В наддаването се включиха двама участници.  „Реал - 24“ предложи най-висока цена в размер на 70 000 лв. /без вкл. ДДС/.

На 5 април 2018г. се проведе наддаването за продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с площ 326 кв.м, намиращ 

се на ул. „Димчо Дебелянов“ в Пазарджик, обл. Пазарджик ведно с построената в него сграда със застроена площ 160 кв.м.

Търгът беше спечелен от „МИВАНО “ ЕООД на цена от 30 000 /без вкл. ДДС/.

Пресслужба

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол

Новини