Делото за Български Морски Флот приключи окончателно в полза на държавата

19.7.2018 г. 11:57

На 21.06.2018 г. е проведено открито заседание на Арбитражния съд към БТПП, на което е прекратено производството по делото на Кей Джи Маритайм Шипинг срещу Агенция за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) въз основа на липса на компетентност за разглеждане на спора. По този начин, исканията на Кей Джи Маритайм Шипинг за промяна на приватизационния договор са оставени без уважение и делото приключва окончателно в полза на държавата.

 Съдебният спор започва въз основа на решение на Арбитражния съд от 2016 г., с което се уважава частично искането на Кей Джи Маритайм Шипинг за промяна на приватизационния договор, даваща възможност за избягване на следприватизационни санкции за неизпълнение на приватизационния договор. На 30.06.2017 г. Министерски съвет взима решение и АПСК представя във Върховния касационен съд иск за отмяна на това решение и 4 месеца по-късно ВКС го отменя и връща на Арбитражния съд.

 Агенция за приватизация и следприватизационен контрол ще прецени дали след изтичане на отчетния период на 21.12.2018 г. са налице основания за начисляване и предявяване на неустойка за неизпълнение на приватизационния договор и съответно ще предприеме съответните действия в рамките на закона.

Пресслужба

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол

Новини