Близо 4 пъти по-висока достигната тръжна цена за обособена част от „Български пощи“в Русе

15.2.2016 г. 10:23

Близо 4 пъти скочи цената на проведения в Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол търг с явно наддаване за продажбата на самостоятелен обект (магазин) в Русе, обособена част от “Български пощи” ЕАД.

 60 000 лв. е достигнатата крайна цена, на която беше продаден обектът при начална тръжна цена от 16 000 лв. /без вкл. ДДС /и стъпка на наддаване 1000 лв.

 Общо осем участника се явиха на търга, като спечелилият е физическо лице.

Пресслужба

АПСК

Новини