От 1 930 000. лв. ще започне наддаването за „Опитна станция по сортоподдържане и семепроизводство – Бяла Слатина“

10.2.2016 г. 10:26

 

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол ще продаде на публичен търг с явно наддаване „Опитна станция по сортоподдържане и семепроизводство – Бяла Слатина“, обособена част от “Сортови семена - Елит” ЕАД,  София. 

Търгът ще се проведе на 24 февруари 2016г. от 14 часа. 

 Началната тръжна цена, на която ще стартира наддаването е 1 930 000 лв.(без вкл. ДДС) със стъпка на наддаване – 50 000 лева. Депозитът за участие е 150 000 лв.

 Тръжната документация се закупува в сградата на агенцията на ул. Врабча 23, стая 515, в срок до 22 февруари на цена от 1 000 лв.

 

До участие в търга не се допускат: офшорни дружества;  лица, които имат просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица, обявени в несъстоятелност или са в производство за обявяване в несъстоятелност; както и лица, осъдени за банкрут.

 

.

Пресслужба

АПСК

Новини