АПСК продаде на почти 4 пъти по-висока цена бивша поликлиника в Бургас

01.2.2018 г. 20:45

Почти 4 пъти скочи цената на проведения в Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол търг с явно наддаване за продажбата на „Бивша поликлиника“, обособена част от “Транспортен диагностично-консултативен център” ЕООД, Бургас.

1,7 млн. лева е достигнатата крайна цена, на която беше продадена обособената част при начална тръжна цена от 440 000 лв. /без вкл. ДДС / и стъпка на наддаване 30 000 лв. /без вкл. ДДС /

Купувач е фирмата “ЕМИ” ООД, Бургас. Общо трима участника се явиха на търга.

80% от паричните постъпления от продажбата  на обособената част ще бъдат преведени по сметка на “Транспортен диагностично-консултативен център” ЕООД, Бургас, а 20% ще постъпят държавния бюджет.

Сделката подлежи на одобрение от Надзорния съвет на АПСК

Бившата поликлиника, обособена част от „Транспортно диагностичен-консултативен център“, се намира централната градска част на Бургас в непосредствена близост до ж.п. гара, автогара, пешеходна зона на града. Сградата е в лошо конструктивно състояние и от години не се използва за лечебна дейност.

Продажбата на тази обособена част е извън приложното поле на последните промени в ЗПСК (т. нар. законопроект „Вигенин“)

АПСК е осъществила тази приватизационна продажба на обособена част от лечебно заведение, включено в списъка по чл. 3, ал. 1 от ЗСПК, т.нар. „Забранителен списък“, за която се прилага  чл. 28, ал. 10 от закона.

 

Пресслужба

АПСК

Новини