41-ят централизиран публичен търг ще се проведе в периода 5 декември – 17 декември

04.12.2018 г. 14:57

На 5 декември  2018г. стартира 41-ят централизиран публичен търг, който ще се проведе на “Българска фондова борса-София” АД.

 

В рамките на търга ще бъдат предложени за продажба пакети от дружества като“Галатекс” АД, гр. Варна;  „Булмикс Интернешънъл“ АД, гр. София; „Трейс-Ипома“ АД, гр. София; „Мототехника-1“ АД, гр. София;  “Хентш” АД, гр. София  и др.

Пакети от 8 дружества ще се предлагат срещу непарични платежни средства, а 3 дружества – с лева. 

Списъкът с дружествата за приватизация и техните параметри може да бъде намерен на интернет страницата на БФБ. Информационните меморандуми на дружествата могат да бъдат открити на адрес: http://download.bse-sofia.bg/cpt/Memos/ 


Крайната дата на търга е 17  декември 2018г. 

Пресслужба

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол

Новини